Twitter říká stop nebezpečným informacím

15. 5. 2020

Sociální sítě opět vykopaly válečnou sekeru s falešnými informacemi. Již dříve jsme vás informovali o metodách, které zavedl Facebook proti šíření fake news. Tentokrát je na tahu Twitter, který již v minulosti zavedl opatření proti šíření zavádějících informací, tentokrát se však zaměřuje na ochranu uživatelů proti konkrétní problematice související se šířením viru Covid-19 a zavádějícím informacím. 

Twitter označí nebo skryje příspěvky, které mohou být v souvislosti s nemocí zavádějící. Již v březnu se zaměřil na příspěvky, které mohly uživatele nějakým způsobem poškodit či uvést v omyl.

„Rozšiřujeme nyní využití těchto štítků a varovných zpráv, abychom poskytli kontextové informace nebo objasnili fakta i v situacích, kdy jsou rizika poškození spojená s konkrétním tweetem méně závažná, ale kde mohou být lidé stále uváděni v omyl,“ vysvětlují Yoel Roth a Nick Pickles z Twitteru.